بازگشت

۱۷,۵۰۰ تومان ۱۵,۷۵۰ تومان

کتاب بازگشت ، داستان زندگى زنى است به نام ماه سیما که بدلیل اوضاع نابسامان مملکتى به خواست شوهرش به فرانسه مهاجرت می کنند. مدتى بعد شوهر از شرایط ناراضى شده و به بهانه اى به ایران برمى گردد و زن تنها در غربت با دو فرزندش باقی مى ماند. پسرها نیز به آمریکا مهاجرت مى کنند و ماه سیما مجبور میشود که به تنهایی زندگی خود را ادامه دهد.

کتاب بازگشت
بازگشت

۱۷,۵۰۰ تومان ۱۵,۷۵۰ تومان