جوانی بدون جوانی

۲۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب جوانی بدون جوانی روایت‌گر زندگی استاد زبان‌شناس سالخورده‌ای است که بر اثر سانحه‌ای طبیعی، جوانی خود را باز می‌یابد. این تغییر معجزه‌آسا در زندگی استاد توجه همه به ویژه نیروهای نازی را به خود جلب می‌کند و آنها درصدد بر می‌آیند تا پرده از این رمز و راز بردارند.

کتاب جوانی بدون جوانی
جوانی بدون جوانی

۲۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان