دل به من بسپار

۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان

راوی کتاب دختر جوانی است که پس از چندین سال تنها زندگی کردن، به پیش مادربزرگش که او را بزرگ کرده برگشته است. دختر به یاد دوران طفولیت خود می افتد او به دنبال چرایی زندگی اش ریشه اش و دلیل احساساتش می گردد. مادر وی در چهار سالگی اش فوت کرده و خبری از پدرش نیز ندارد و اکنون از یادداشت های مادرش سعی دارد مادرش را بشناسد .

کتاب دل به من بسپار
دل به من بسپار

۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان