کتاب اتاق قرمز

۲۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب اتاق قرمز، مجموعه‌داستانی شامل شش داستان کوتاه مهیج است که همگی مثل اغلب آثار ادوگاوا رانپو فضایی معمایی و فانتزی دارند. این شش داستان عبارتند از: کرم ابریشم، صندلی انسانی، دو زندگی پنهان، اتاق قرمز، پرتگاه و دوقلوها

کتاب اتاق قرمز

۲۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان