کتاب اینترنت با مغز ما چه می کند

۵۱,۰۰۰ تومان ۴۵,۹۰۰ تومان

کتاب اینترنت با مغز ما چه می کند، نوشته نیکلاس کار، با تکیه بر دامنه وسیعی از مطالعات تاریخی و علمی تلاش می کند تاثیرات شناختی اینترنت را بر ذهن انسان بکاود.

 

کتاب اینترنت با مغز ما چه می کند

۵۱,۰۰۰ تومان ۴۵,۹۰۰ تومان

دسته: