کتاب خودت باش دختر

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۷,۰۰۰ تومان

ریچل هالیس در کتاب خودت باش دختر، از رازهاى موفقیتش به عنوان یک زن، یک مادر شاغل، کارآفرین، ورزشکار و نویسنده مى‌گوید. راز موفقیت او در پذیرش واقعیاتى بود که همه ما درباره‌شان به خودمان دروغ مى‌گوییم. او در کتابش درباره بیست دروغى مى‌گوید که زندگى‌هاى ما را در هم مى‌پیچد و افکارى غیر منطقى راجع به خودمان و اطرافیان به خورد مغزمان مى‌دهد.

کتاب خودت باش دختر

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۷,۰۰۰ تومان