کتاب روح پراگ

۲۶,۰۰۰ تومان ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب روح پراگ مجموعه مقالات ایوان کلیما است که طی ۱۵ سال نوشته شده است. در معرفی این اثر نه می‌توان از آن به عنوان رمان نام برد، نه داستان کوتاه، نه نقد و نه سرگذشت‌نامه؛ مجموعه‌ای ست از بیست مقاله که گویی همه‌ی این‌ها هم هست. مقالاتی که بازتاب دیدگاه نویسنده به سیاست، ادبیات، تاریخ، هنر و حتی شهر پراگ بوده و در ۵ فصل آمده است.

کتاب روح پراگ

۲۶,۰۰۰ تومان ۲۳,۴۰۰ تومان