کتاب زن بودن

۳۲,۰۰۰ تومان ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب زن بودن، نوشته تونی گرنت، به بیان چگونگی دور شدن زنان جوامع صنعتی و مدرن معاصر از سرشت و فطرت طبیعی خود پرداخته است. نویسنده کتاب با تأکید بر نقش ابزاری زن در جوامع سرمایه‌داری کلان، ضمن انتقاد از شعارهای جنبش فمنیستی و انقلاب جنسی پیامد و تأثیر آن را بر روح و روان زن و انحطاط خانواده نشان می‌دهد. نویسنده چهارگونه شخصیت در جهان معاصر را برای زن تصویر می‌کند؛ زن مادونا، آمازون، مادر و معشوقه و سپس به بررسی دقیق هریک از این ابعاد می‌پردازد.

 

کتاب زن بودن

۳۲,۰۰۰ تومان ۲۸,۸۰۰ تومان

دسته: