کتاب ما در برابر شما

۶۵,۰۰۰ تومان ۵۸,۵۰۰ تومان

رمان «ما در برابر شما» را مى‌توان ادامه مستقل رمان «شهر خرس» دانست و تصویری است فشرده از روابط انسانی در شهری کوچک.

کتاب ما در برابر شما
کتاب ما در برابر شما

۶۵,۰۰۰ تومان ۵۸,۵۰۰ تومان