کتاب نمادهای اسطوره ای و روانشناسی زنان

۴۵,۰۰۰ تومان ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب نمادهای اسطوره ای و رواشناسی زنان نوشته  شینودا بولن روان شناس و نویسنده آمریکایی است. شینودا بولن در این کتاب ۷ ایزدبانو را معرفی می کند و معتقد هست زنان به صورت کلی در هر برهه زمانی از زندگی خود شبیه به یکی از این ایزدبانوها یا تیپ های شخصیتی هستند و باید تیپ شخصیتی خود را بشناسند  و روی آن تسلط داشته باشند.

کتاب نمادهای اسطوره ای و روانشناسی زنان

۴۵,۰۰۰ تومان ۴۰,۵۰۰ تومان

دسته: