کتاب هنوز در سفرم

۶۰,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان

در کتاب هنوز در سفرم، که به کوشش خانم پریدخت سپهری، جمع‌آوری شده، شرح حال سهراب سپهری به قلم خودش، همراه با آثار و عکس‌هایی عمدتاً منتشر نشده از او چاپ شده است.

کتاب هنوز در سفرم

۶۰,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان

دسته: