کتاب پاریس تک نفره

۲۲,۵۰۰ تومان ۲۰,۲۵۰ تومان

پاریس تک نفره عنوان نخستین و بلندترین داستان از مجموعه‌ای به همین نام همراه با هشت داستان کوتاه دیگر است و ماجرای آن به نل، دختری بیست‌ و شش ساله مربوط است که می‌خواهد برای نخستین بار به پاریس برود.

کتاب پاریس تک نفره

۲۲,۵۰۰ تومان ۲۰,۲۵۰ تومان