کتاب گربه راهنمای ما

۳۳,۰۰۰ تومان ۲۷,۹۰۰ تومان

کتاب گربه راهنمای ما، نوشته استفان گارنیه، با مقایسه رفتار گربه با انسان به ما می آموزد که چگونه می توان از شخصیت و رفتار گربه ها در زندگی شخصی بهره گرفت. این کتاب نکاتی را به ما آموزد که ما در رفتار و حرکات گربه دیده ایم اما چندان به آنها دقت نکرده ایم. این کتاب با شرح زندگی روزمره یک گربه به ما برای تغییر سبک زندگی و عادت های غلط ما تلنگر می زند.

کتاب گربه راهنمای ما

۳۳,۰۰۰ تومان ۲۷,۹۰۰ تومان

دسته: