کتاب مزایای منزوی بودن

۴۴,۰۰۰ تومان ۳۹,۶۰۰ تومان

شخصیت اصلی داستان، چارلی، شاگرد جدید دبیرستان، بچه مثبت ترین دانش آموز مدرسه به حساب نمی آید، اما اصلا و ابدا نزد سایر بچه ها محبوب نیست. او منزوی و درون گرا است و بسیار بیشتر از هم سن و سالان خود می فهمد و فکر می کند، اگر چه کمی در مهارت های اجتماعی ضعف دارد.

کتاب مزایای منزوی بودن
کتاب مزایای منزوی بودن

۴۴,۰۰۰ تومان ۳۹,۶۰۰ تومان